Դարձիր Ընկեր

ՏԵԽՆԻԿԱ

Ստուգող-չափիչ սարքերի և սարքավորումներ
Ավտոմատ կառավարման սարքեր և սարքավորումներ
Տեխնիկական սարքեր
Էլեկտրական մեքենաշինությունը և ավտոմեքենաշինություն
Միկրոէլեկտրոնիկա