Դարձիր Ընկեր

Տեխնիկա

18
Հոկ

Բաց դռներ թանգարանների օրվա առթիվ

Մասնավորապես «Նաիրի» և «Հրազդան» համակարգիչների ձեռքբերումը թանգարանի համար շատ կարևոր է։